Information about ayurvedic medicinal plants details

Information about ayurvedic medicinal plants details

liveayurved.com


Ayurvedic Medicinal Plants Information
 • Aaragvadha
 • Aardrak
 • Agaru(Eagle Wood)
 • Agnimanth
 • Agastya
 • Ahiphena
 • Ajamoda
 • Amalaki
 • Amlavetasa
 • Amra
 • Amrataka
 • Ankola
 • Apamarga
 • Aparajita
 • Aristaka
 • Arka
 • Ashoka
 • Ashwagandha
 • Asthishrinkhala
 • Atasi
 • Atibala
 • Ativisha
 • Babbula
 • Badara
 • Bakula
 • Bakuchi
 • Bala
 • Bhallataka
 • Bhanga
 • Bharangi
 • Bhringaraja
 • Bhumi Amalaki
 • Bhurja patra
 • Bijaka
 • Bijapura
 • Bilva
 • Bimbi
 • Brahmi
 • Chakramarda
 • Champaka
 • Chandana
 • Chandrashoora
 • Changeri
 • Chavya
 • Choraka
 • Chopchini
 • Dadima
 • Damanaka
 • Danti
 • Daruharidra
 • Devdali
 • Devadaru
 • Dhanyaka
 • Dhataki
 • Dhattura
 • Dhava
 • Dugdhika
 • Draksha
 • Dronapushpi
 • Durva
 • Duralabha
 • Ela
 • Eranda
 • Eraka
 • Elavaluka
 • Gaja Pippali
 • Gambhari
 • Godhuma
 • Gojihva
 • Gorakshaganja
 • Guduchi
 • Gunja
 • Hamsapadi
 • Haritaki
 • Hingu
 • Hritpatri
 • Ikshu
 • Ikshvaku
 • Indrayava
 • Ingudi
 • Irimeda
 • Ishvari
 • Jambira
 • Jambu
 • Jatamansi
 • Jatipatri
 • Jatiphala
 • Japa
 • Jati
 • Jiraka
 • Jivanti
 • Jyotishmati
 • Kadamba
 • Kadali
 • Kaidarya
 • Kakamachi
 • Kakoudumbara
 • Kakubha
 • Kakoli
 • Kalinda
 • Kalmegha
 • Kampillaka
 • Kanchanara
 • Kankola
 • Kantakari
 • Kapikachhu
 • Kapittha
 • Karanja
 • Karavira
 • Karchura
 • Karira
 • Karkatashringi
 • Karpasi
 • Karpura
 • Kasamarda
 • Kasani
 • Kataphala
 • Katuki
 • Kataka
 • Kemuka
 • Khadira
 • Kharjura
 • Kiratikta
 • Kokilaksha
 • Koshataki
 • Kramuka
 • Kshirakakoli
 • Kulattha
 • Kumari
 • Kumkuma
 • Kumuda
 • Kupilu
 • Kasha
 • Kusha
 • Kushmanda
 • Kustha
 • Kusumbha
 • Kutaja
 • Kutashalmali
 • Kutheraka
 • Lajjalu
 • Lakshamana
 • Laksha
 • Lakucha
 • Langali
 • Latakaranja
 • Latakasturi
 • Lavali
 • Lavanga
 • Lodhra
 • Loni
 • Madanphala
 • Madhavi
 • Madhooka
 • Mahameda
 • Mahanimba
 • Makhanna
 • Makusthaka
 • Mandukaparni
 • Manjistha
 • Mansarohini
 • Maricha
 • Markandika
 • Masha
 • Mashaparni
 • Meda
 • Methika
 • Meshashringi
 • Masoora
 • Mishreya
 • Mokshaka
 • Moolaka
 • Muchukunda
 • Mudga
 • Mudgaparni
 • Mundi
 • Munjataka
 • Murva
 • Musali
 • Musta
 • Nagabala
 • Nagakesara
 • Nakhi
 • Nala
 • Naranga
 • Narikela
 • Nili
 • Nimba
 • Nimbuka
 • Nirgundi
 • Nishpava
 • Padmak
 • Palasha
 • Panasa
 • Paribhadra
 • Parijata
 • Parisha
 • Parna Yavani
 • Parpataka
 • Parushaka
 • Pashanabheda
 • Patala
 • Patalgarudi
 • Patha
 • Patranga
 • Patola
 • Pilu
 • Pippali
 • Pippal
 • Plaksha
 • Plandu
 • Punarnava
 • Putiha
 • Putrajivaka
 • Rajamasha
 • Rajika
 • Rasna
 • Rasona
 • Rakta Chandana
 • Rohisha
 • Rohitaka
 • Sahadevi
 • Saireyaka
 • Samudraphala
 • Sankhapushpi
 • Saptachakra
 • Saptala
 • Saptaparna
 • Sarala
 • Sariva
 • Sarja
 • Sarpagandha
 • Shaileya
 • Shaivala
 • Shakhotaka
 • Shala
 • Shalaparni
 • Shallaki
 • Shalmali
 • Shali
 • Shalooka
 • Shami
 • Shanapushpi
 • Shara
 • Sharapunkha
 • Shatavari
 • Shatapushpa
 • Shati
 • Shatpatri
 • Shigru
 • Shirisha
 • Shinshapa
 • Shrungataka
 • Shunnishnaka
 • Shyamak
 • Shyonak
 • Sinduri
 • Snuhi
 • Soma
 • Sudarshana
 • Surana
 • Suvarchala
 • Swarnakshiri
 • Tagara
 • Tala
 • Tala Muli
 • Talisapatra
 • Taila Parni
 • Tamalapatra
 • Tambula
 • Tankari
 • Tejavati
 • Tila
 • Udumbara

 •  

  ijapc.com
  Manuscripts are invited for next Issue at ijapc.com
     
  Ayurvedic Books
   
  Coupon Code
   
  Features
   
  Student Corner

  Preventive Ayurved
  Curative Ayurved
  All listed information on this site may or may not be accurate. Disclaimer